Optimerad automatiserad palletteringslösning

Investera i en effektiv palletteringslösning med potential till stora besparingar.

Med en optimerad palletteringslösning som använder sig av en arkskärare med rullupphängning slipper du:
– spill
– långsamma packrobotar
– den tidskrävande processen att fylla på med nya pallark
samt undviker pallar som rasar.

En palletteringslösning som istället klipper pallmellanlägg direkt från en pappersrulle ger ökad driftstid och effektivitet medan kostnader, miljömässig påverkan och lagerytor kan minskas. Använder er verksamhet fler än 55000 ark/år kan det därför betala sig att investera i en ny palletteringslösning med pappersarksskärare istället för att köpa pallark på pall. Nedan följer några exempel på jämförelser mellan en traditionell ”ark på pall-lösning” och en pappersarksskärare med rullupphängning.

Ökad effektivitet i palletteringen

Stillestånd i packningsprocessen och produktionsstopp orsakar stora kostnader i tillverkningsindustrin, för när maskinerna stannar, stannar också inkomsterna och det är därför som driftstiden är av största vikt. Precision, snabbhet och låg felfrekvens spelar därför en viktig roll och alla dessa faktorer påverkas av om du väljer ark som klipps på plats från pappersrulle eller färdigklippta, lösa ark på pall. Palletteringslösning
Lösa ark på pall
• Roboten kan plocka upp flera ark istället för enbart ett.
• När färre ark är kvar och pallen blir lägre ökar robotens söktid.
• Byte av pall när en pall är slut eller om man behöver en ny arkstorlek är tidskrävande.

Ark från pappersrulle
• Roboten plockar bara upp ett ark då det alltid bara finns ett ark tillgängligt.Palletteringslösning
• Plockningen sker alltid vid samma höjd.
• Att ändra till en annan arkstorlek kräver minimal tidsåtgång.

Citat:”I estimate that we have been able to increase productivity by 15% with the automatic sheet dispenser solution.”
Kim Bøgh, Arla Kruså

Färre och snabbare pitstops

Kortare stopp och ökad flexibilitet är något alla tillverkande industrier strävar efter och ett sätt att uppnå det genom minskade och förenklade arbetsprocesser samt färre arbetstimmar är att installera en enkel basuppsättning med en pappersarksskärare med rullupphängning istället för lösa ark på pall.Palletteringslösning
Lösa ark på pall
• Frekvent påfyllning av arklager.
• Manuell ändring av arkstorlek.
• Palletteringen stoppas medan arklagret fylls på.

Ark från pappersrullePalletteringslösning
• Antalet påfyllningar av arklager minskas med upp till 90%.
• Automatisk ändring av upp till 15 arkstorlekar.
• Pappersrullarna kan bytas regelbundet – utanför säkerhetszonen.

Citat:”Now the program´s simply changed at the push of a button, and the feeder is ready to cut the new sheet format – its all fully automated.”
Bernd Kröger, Kraft Foods, Bad Fallingsbostel

Palletteringslösning med miljöfördelar

Framtiden kommer innebära fler och fler ”gröna” krav och all tillverkningsindustri ställs inför många miljömässiga krav. Kunderna har också ofta omfattande miljöpolicies och allt pekar åt att dessa krav kommer öka med tiden. Därför är det klokt att tänka till så mycket som möjligt när det gäller palletterings- och packningsprocessen redan nu.
Lösa wellark på pallPalletteringslösning
• Tjock kartong/papperskvalitet.
• Tappade eller dubbla ark som innebär spill.
• Ofta används ny pulpa.
• Större användning av packmaterial (krympfilm osv).

Ark från pappersrullePalletteringslösning
• Tunnare mellanlägg minskar papperskonsumtionen.
• Inget spill på grund av tappade eller dubbla pappersark.
• 100% returpapper.
• Minskad användning av packmaterial (krympfilm osv) tack vare antiglidytan.

Citat:“The paper consumtion has been reduced by more than 30% because with sheets in rolls, we have been able to reduce the paper thickness from 220 to 150 g/m2.”
Bo Albrektsen, Premier Is A/S

Sparade kvadratmetrar med smart palletteringslösning

Utrymme är en värdefull resurs för de flesta företag då lageryta är dyrt eftersom varje kvadratmeter kostar pengar att bygga, äga, hyra, värma upp och underhålla. Därför kan man spara mycket pengar genom att optimera användningen av varje kvadratmeter av lagerytan.Palletteringslösning
Lösa ark på pall
• Förbrukar företagets lagerutrymme.
• Hantering av många pallar med ark är kostsamt.
• Olika arkstorlekar på individuella pallar tar mycket plats.

Ark från pappersrullePalletteringslösning
• En pappersrulle innehåller 3000-4000 ark.
• Kräver upp till 90% mindre lageryta.
• Upp till 15 olika arkstorlekar från samma pappersrulle.

Citat:”The pallets of corrugated cardboard sheets used to take up 150 spaces. The rolls of … non-slip paper only takes up ten pallet spaces.”
Bruno Jensen, Aqua ´or (Group Danone)

Kontakta oss för mer information: info@skyddspapp.se