Klimat – Miljö

FSC®-certifierat returpapper

Skyddspapp är FSC-certifierat sedan augusti 2017 och kan nu erbjuda även FSC-certifierat returpapper. Vi har FSC-certifierat kvistpapper i ytvikter 100 och 225 gram. Vi kan även tillhandahålla annat FSC-certifierat returpapper som liner och greyboard. Hör av er till oss för offert.

FSC står för ”Forest Stewardship Council” och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSC:s standarder för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
(Källa: fsc.org)

Eco Papper

Kvistpapper och EcoVanilla består till 100 % av returfibrer. Även våra pallmellanlägg är tillverkade av 100 % returfibrer, där inget annat anges. Inte i någon av våra papperskvaliteter tillsätts blekmedel eller andra för naturen skadliga kemikalier i produktionsprocessen.

  • För varje kg papper baserat på returpapper sparas generellt 1,5 kg utsläpp av koldioxid till atmosfären. (Källa:Återvinningsindustrierna)
  • Returbaserad tillverkning är energisnål och sparar generellt 60 % av den energi som krävs för att tillverka papper baserat på nyfiber. (Källa:Stora Enso)
  • Varje ton returpapper sparar 14 normalstora träd, som därmed kan stå kvar och växa i skogen och ta upp koldioxid. (Källa: Göteborgs Universitet)

Skyddspapper