Klimat – Miljö

Eco Papper

Kvistpapper och EcoVanilla består till 100 % av returfibrer. Även våra pallmellanlägg är tillverkade av 100 % returfibrer, där inget annat anges. Inte i någon av våra papperskvaliteter tillsätts blekmedel eller andra för naturen skadliga kemikalier i produktionsprocessen.

  • För varje kg papper baserat på returpapper sparas generellt 1,5 kg utsläpp av koldioxid till atmosfären. (Källa:Återvinningsindustrierna)
  • Returbaserad tillverkning är energisnål och sparar generellt 60 % av den energi som krävs för att tillverka papper baserat på nyfiber. (Källa:Stora Enso)
  • Varje ton returpapper sparar 14 normalstora träd, som därmed kan stå kvar och växa i skogen och ta upp koldioxid. (Källa: Göteborgs Universitet)

Skyddspapper